Ceo dan će Vam biti ispunjen spokojem i srećom: Moćna molitva koja pročišćava!

Ceo dan će Vam biti ispunjen spokojem i srećom: Moćna molitva koja pročišćava!

Sveti arhangele Božji Jegudile, svagdašnji pomoćniče svih koji se podvizavaju na putu Hristovom, probudi i mene uz teške lenjosti i podvigom dobrim ukrepi me. O, veliki Aghangele Božji Jegudile, ti si revnosni zaštitnik slave Božje: ti pobuđuješ na proslavljanje Svete Trojice, probudi i mene od sna grehovnog, da bi slavio Oca i Sina I Svetoga Duha i umoli Gospoda Svedržitelja da sagradi u meni čisto srce i duh prav obnovi u utrobi mojoj i da me utvrdi Duhom vladalačkim da bih se klanjao duhom i istinom jednom istinitom Bogu-Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar