DANAS JE PRESVETA BOGORODICA TROJERUČICA: Evo koje je veliko čudo povezano s njom!

DANAS JE PRESVETA BOGORODICA TROJERUČICA: Evo koje je veliko čudo povezano s njom!

Sveti Sava je na Svetu Goru iz Jerusalima doneo ikonu Bogorodice Trojeručice koju je postavio u svoju keliju u isposnici i tipkarnici u Kareji.Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Presvetu Bogorodicu Trojeručicu, najpoštovaniju ikonu u srpskom narodu.U VI veku, u Jerusalimu, na samrti je Sveti Sava Osvećeni (nazvan i Preteča) izrekao nalog i predskazanje da se ikona Presvete Bogorodice Mlekopatiteljice zajedno s njegovim štapom (patericom), zavešta i da se da budućem princu sa Zapada koji bude nosio njegovo ime i koji će kao poklonik doći u manastir.Prošli su vekovi, a predskazanje se ostvarilo tek početkom XIII veka, kad je u manastir došao srpski monah Sava, srpski princ.Svaki put kad bi Sveti Sava pristupio na poklonjenje u manastiru, sveti štap Svetog Save Osvećenog je padao, a ikona Mlekopitateljnica se pomerala.Kako se tri puta to čudo ponavljalo, u tri dana u koja je Sveti Sava Srpski dolazio, monasima je postalo jasno da je u pitanju ispunjenje vekovnog proročanstva, pa su preduzeli akciju da ispune predivđeno.Prišli su Svetom Savi Srpskom, upoznali ga s proročanstvom i dali mu svete poklone. Tako je Sveti Sava Srpski na dar dobio patericu (štap) Svetog Save Jerusalimskog, ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je pripadala Svetom Jovanu Damaskinu i ikonu Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice.Po povratku na Svetu Goru, ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice, Sveti Sava je postavio u svoju keliju u isposnici i tipkarnici u Kareji, gde se molio i pisao Tipik.Ali, tom prilikom je napravljen presedan. Ikona je na ikonostasu stavljena levo od carskih dveri na mesto koje po pravilu pripada ikoni i liku Isusa Hrista. Po predanju, ikona je prvobitno postavljena desno od carskih dveri, kako pravila Pravoslavne crkve nalažu. Međutim, tokom noći ona se tajanstveno premeštala na levu stranu na opšte čuđenje majstora i monaha.Nakon treće noći i njenog premeštanja, Sveti Sava je iz velike ljubavi prema Bogorodici odobrio da ikona Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice ostane na Hristovom mestu, što je presedan, koji je zbog velikog poštovanja prema Svetom Savi i Nebeskoj Majci i sama Vaseljenska crkva odobrila i blagosiljala.

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar