Molitva Presvetoj Bogorodici za decu

Molitva Presvetoj Bogorodici za decu

O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice, Majko Najslađeg Gospoda našeg Isusa Hrista, Carice nebesa i zemlje, Svemilostiva Zastupnice roda hrišćanskog, Pribežište i Spasenje onih, koji Ti pritiču, padam pred Tobom i poklanjam Ti se pred svetom ikonom Tvojom i smireno Te molim: spasi i sačuvaj pod pokrovom Tvojim moju decu (imena), sačuvaj ih od gladi, pogibelji, zemljotresa, potopa, ognja, mača, neprijateljskog napada, međusobnih prepirki, od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih, od svake nesreće i bolesti, iskušenja i iznenadne smrti. Na svakom mestu i u svako vreme budi im, Carice Nebeska, neoboriva Stena i krepko Zastupanje. Kao što si Nevečernju Svetlost iz utrobe Tvoje podigla, ozari duše njihove, Prečista i odagnaj svaki mrak iz srca njihovih. Daruj im umilenje, smirenje, pokajanje, čistotu pomisli i duh skrušenosti. Pokrij rizom preneporočnom Tvojeg Materinstva, vaspitaj, ocelomudri, otvori um za primanje svakog korisnog učenja, sačuvaj ih u strahu Božijem i poslušanju roditeljima nauči. Sama budi neprestana topla Molitvenica i Zastupnica pred rođenim od Tebe Gospodom i Bogom našim Isusom Hristom, umoli ga da im daruje korisno za spasenje njihovo. Tvoja Materinska molitva je veoma moćna da umoli vladiku i Tvojim zauzimanjem i zastupanjem izbavi ih od sledovanju knezu ovoga veka, večne osude i udostoj da na Srašnom Sudu Hristovome stanu s desne strane Sina Tvoga i učini ih naslednicima večnih dobara. O, Sveblaga, pribegavam Tvojoj milosti, Bogorodice Djevo, Tvojim svetim molitvama i Materinskoj Tvojoj brizi poveravam decu moju (imena), jer si Ti, Jedina Čista i Blagoslovena, Božanski Pokrov slugama Tvojim, da Te veličamo, Sveblagomoćna Gospođo Bogoroditeljko i slavimo ovaploćenog od Tebe Hrista Boga našeg, jer Njemu priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa Bespočetnim Njegovim Ocem i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar