Molitva BOGORODICI za sredu! Za MIR, ZDRAVLJE I SRECU

Molitva BOGORODICI za sredu! Za MIR, ZDRAVLJE I SRECU

Preblagoslovena Bogorodice, Ti si uzdanje moje, Ti si mi tvrda stena i milo nadanje i sklonište za spasenje, jer sam iznemogao od napada strasti mojih. Spasi me od svih neprijatelja koji gone dušu moju i love je raznim iskušenjima. Na putu ovom po kojem idem mnoga osećanja obuzeše me, mnoge sablazni, mnoge neugodnosti,
mnoge, mnoge laži.

Mnoge slabosti duševne i telesne uhvatiše me, te stalno upadam u grehe, i već ja, okajani, stekoh osećanja zloga duha, vezan sam i oni me drže, i šta da radim očajan, ja ne znam?! Ako želim da se pokajem, bezosećanjem i tvrdoglavošću vezan sam, ako počnem da plačem, nemam smirenja srdačnog, i ni jedna kap suze ne pojavi se.

Avaj pokajanja moga! Avaj bede moje! Avaj ništavila moga! Kome ću pribeći za učinjene prestupe, osim k Tebi Presveta Majko Gospoda i Spasa našega. Svima koji su bez nade Ti si jedina Nada, Tvrđava i Zaštitnica, i zato se Tebi oni obraćaju! Ne odbacuj ni mene grešnoga, Tebe sam našao kao jedinu utehu u životu mome. Presveta Bogorodice, Djevo Marija, k Tebi jedinoj u svakoj muci prilazim sa slobodom…

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar