MOLITVA SVETOM NIKOLI ČUDOTVORCU: molitva za OPROŠTAJ

MOLITVA SVETOM NIKOLI ČUDOTVORCU: molitva za OPROŠTAJ

Molitva predstavlja oči i krila duše, govorio je starac Jefrem Arizonski

Molitva Svetom Nikoli Čudotvorcu, koji se praznuje 19. decembra po novom kalendaru, čita se za zaštitu dece, moreplovaca, ribara, u borbi protiv jeresi, kao i za isceljenje od bolesti telesnih i duševnih.

O, svesveti Nikolaje, prekrasni ugodniče Gospodnji,naš usrdni zastupniče, i svuda u nevoljama brzi pomoćniče, pomozi meni grešnom i utučenom u ovom sadašnjem životu, umoli Gospoda Boga da mi oprosti sve grehe moje koje od mladosti svoje počinih u celom životu mom, delom, rečju, mišlju i svim čulima svojim, i pri ishodu duše moje pomozi meni kukavnom, umoli Gospoda Boga, Sazdatelja svih tvari, da me izbavi vazdušnih mitarstava i večnih muka, kako bih svagda proslavljao Oca i Sina i Svetoga Duha, i tvoje milostivo posredovanje, sada i uvek i kroza sve vekove.

Amin.

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar