MOLITVA ZA UPOKOJENE PRESVETOJ BOGORODICI

MOLITVA ZA UPOKOJENE PRESVETOJ BOGORODICI

Jedina čista i neporočna Djevo, Koja si Boga bez semena rodila, moli za spasenje duša njihovih. (Bogorodičen parastosa)

Presveta Gospodjo, Vladičice Bogorodice! K Tebi pribegavam Čista: Ti si stena neoborima, zastupništvo i pokrov svima koji Ti pribegavaju s verom i nadom! Molim Te, Preblagoslovena, usliši molitvu nedostojnih slugu Tvojih i predstani uvek za preminulog (-ulu) raba Tvojega (rabu Tvoju) (IME). Ti prinosiš molitve za pravoslavne koji te poštuju, pribegavaju Pokrovu Tvome i usrdno Ti se mole u bolestima, tugama, nevoljama; no Tvoje molbe, Tvoje zastupništvo nam je naročito potrebno po smrti našoj; Ti blagoizvoli ukazati brzu pomoć Tvoju slugama Tvojim, i ne uskrati nikome ko Ti se moli, Svojim zastupništvom, veliku i bogatu milost Sina Tvoga i Boga našega na sve verujuće; jedino Tobom imamo nepokolebivu nadu i uzdanje u Boga; niko, ko je se Tebi toplo molio nije otišao bez nade i radosti i spokoja, i utehe i naslade. Molim Te, o Presveta Bogorodice, Vladičice sveta, nado beznadežnih, budi i sad Molitvena zastupnica pred rodjenim od Tebe za preminulog (-lu) slugu Tvojega (sluškinju Tvoju) (IME), umoli Sina Tvojega i Boga našega da mu (joj) da oproštaj i oslobodjenje greha. Moli Bogorodice, jer mnogo može moljenje materinsko Milosrdnom Vladici. Od Tebe Gospod prima svaku reč moljenja, primi i Ti sada naše molitve i molbe koje prinosimo Tebi, Presveta Djevo, od sveg srca našeg i od sve duše naše za preminulog (-lu) raba Tvojega (rabu Tvoju). Molim Te, pomozi mu (joj) Tvojom materinskom smelošću ka Gospodu, da zadobije tiho pristanište u Nebeskom Jerusalimu; pomozi mu (joj) usrdna Zastupnice da nepostidno stane na strašnom i Drugom dolasku Sina Tvojega kada će se svako svojim delima ili proslaviti ili postideti; pkmozi mu (joj), Blagodatna da se opravda pred licem Onoga Koji sedi na Prestolu Slave, da se ne postidi pred Andjelima i svima Svetima, pred celim svetom gore i dole. O Svemilosrdna Mati, Vladičice Bogorodice! Molim Te, zastupi, spasi, sačuvaj i od budućih muka izbavi preminuloga (-lu) raba Tvojega (rabu Tvoju) da ne pogine u vekove, već da se spase molitvama Tvojim i predje od smrti u život. Mi pak, grešne i nedostojne sluge Tvoje, nećemo odstupiti od Tebe, nećemo prestati umilno da Ti se obraćamo: Presveta Gospodjo, Carice i Vladičice! Moli Sina Tvoga i Boga našega za preminuloga (-lu) raba Tvojega (radu Tvoju) (IME) da mu (joj) da Gospod oproštaj grehova; pomozi mu (joj) Blagodatna da dostigne do najželjenije otadzbine i vidi nebesna blaga, koja oko ne vide, uho ne ču, i u srce čoveku ne dodje; moli za njega (nju), Bogorodice, da se udostoji, Tvojim zastupništvom okušati ona blaga u Carstvu Sina Tvojega, Hrista Boga našega, jer si Ti jedina blagoslovena medju ženama, mnogomoćna Zastupnice, nado, Pokrove, i pribežište svih koji pritiču Tebi, Ti si most koji prevodi duše sa zemlje na Nebo i rajskih dveri otvaranje. Amin.

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar