Oče naš

Oče naš

Oče naš, Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje; da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava u vekove vekova. Amin.

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar