Svakodnevno molitva

SVAKODNEVNA MOLITVA

Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakog časa u toku ovog dana. Bilo kakve vesti da dobijem, nauči me da ih primam mirno i s čvrstim uverenjem da sve biva po Tvojoj svetoj volji. Upravljaj mojim mislima i osećanjima u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravilno odnosim prema svojim roditeljima i svojim bližnjima, da nikog ne razgnevim i ne ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim. Gospode, daj da budem oruđe Tvoga mira: da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje – praštanje, gde je razdor – slogu, gde je očajanje – nadu, gde je tama – svetlost, gde je žalost – radost.

O, Božanski Učitelju, nemoj nikada da mene teše, nego da ja druge tešim; nemoj da mene razumeju, nego da ja druge razumem; ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Jer, kada praštamo, onda se nama prašta, kada dajemo, onda dobijamo, a kada umiremo, onda se rađamo za život večni.

Duše Sveti, budi mi na pomoći da današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju.

Gospode Isuse Sine Božiji, bolje je ne živeti, nego živeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći da danas učinim.

Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodnošću i udostoj me da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje da primim u dubokoj veri, nadi i ljubavi. Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim: da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih dela iznad trenutnih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe, i ispunim Tvoju zapovest o ljubavi. Učini da svetlost Tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasija u mojoj duši. Amin.

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar