UVEK PRED SPAVANJE ČITAJTE OVE MOLITVE: Unose VAM mir u KUĆU i unutrašnju stabilnost!

UVEK PRED SPAVANJE ČITAJTE OVE MOLITVE: Unose VAM mir u KUĆU i unutrašnju stabilnost!

Svako veče pred spavanje pomolite se svojim rečima Gospodu, sagledajte duboko taj dan i ako ste pogrešili, a sigurno jeste zamolite Gospoda da vam oprosti.

Da, molite se svojim rečima, uvek! Svaki dan jer je to ono što izlazi najiskrenije od srca.

Velika i značajna molitva je molitva časnom Krstu!

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika.

O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin.

Probajte da svaki dan pročitate po jednu glavu svetog Pisma, to mnogo znači za duhovno izrastanje svakog čoveka!

Molite se rečima koje pomeraju gore: GOSPODE ISUSE HRISTE SINE BOŽIJI, POMILUJ ME GREŠNOG!

Molite se Presvetog Bogorodici, nju nikada ne zaboravljajte! Molite se svim srcem i trudite se da kroz vaš život ona postane deo vas, da vam bude zaštitinik. Činite dela u ime Majke Božije!

Hristos je među nama!

About the author

admin

View all posts

Vaš komentar